Personalistika

Personální evidence
Osobní karty
Pracovní smlouvy a jiné dokumenty
Vzdělání a školení
Zdravotní prohlídky
Personální statistiky, přehledy a analýzy
Výběry dle zadaných kritérií
Bezpečnost práce
Kvalifikační předpoklady
Sledování nabídky kurzů a školení na trhu, zařazování zaměstnanců a zpětné hodnocení kurzů
Plánování vzdělávání
Plánování rezerv a postupů
Hodnocení a plánování rozvoje zaměstnanců
Vybavení pracovních míst - pracovní pomůcky
Nábor zaměstnanců a práce s databází uchazečů o zaměstnání

Go to top